حفظ اعتبار و نام و نشان

در دنیای وسیع اینترنتی و غیراینترنتی

واترمارکْ یک متن یا یک تصویر است که روی یک سند قرار می‌گیرد و نشان‌دهندۀ کپی‌رایت و اعتبار اثر و نیز معرفی‌کنندۀ شخص یا شرکت صاحب اثر است. برای اینکه وجود این علامت روی تصویر، مزاحمِ دیدن تصویر نشود، یا شفافیت زیادی دارد یا در گوشه‌های تصویر قرار می‌گیرد.

ابزار های واترمارک

عکس خود را بکشید و رها کنید


چرا واترمارک اهمیت دارد؟

اگر ما عکاس یا طراح یک تصویر هستیم، معمولاً نام، امضا یا آرم خودمان را روی اثرمان حک می‌کنیم تا نشان دهیم صاحب اصلی این تصویر ماییم. بنابراین اثر ما هرکجا که منتشر شود، مخاطبان متوجه می‌شوند که آن تصویر از کجا آمده و استفاده از آن بدون اجازۀ ما مشکل قانونی خواهد داشت. بنابراین وجود واترمارک به‌نوعی نشان‌دهندۀ اعتبار اثر است.

ابزار ساخت واترمارک

با استفاده از این ابزار و امکاناتی که در اختیار شما قرار داده شده میتوانید برای تمام تصاویر خود به بهترین شکل ممکن واترمارک بسازید و شخصی سازی کنی.با امکاناتی که در اختیار شما قرار داده شده میتوانید متن، تصویر و حتی اشکال را به تصاویر خود اضافه کنید و مانع از سو استفاده از تصاویر خود شوید.

×
متن
چیدمان
حذف
متن
زاویه
×
چیدمان
حذف
سایز
PX
زاویه
شفافیت
اضافه کردن تصویر
آپلود تصویر